stick

stick

Són mobles exclusius que vesteixen la casa d’elegància i personalitat. És el moble d’estil més tradicional, el fet que la seva manera de fabricació sigui artesanal li atorga a cada peça la sensibilitat i distinció d’un moble exclusiu, amb personalitat pròpia, ja que cap peça és exactament igual a una altra.