Rústic fusta d’avet

Rústic fusta d’avet
Per a l’elaboració d’aquests mobles s’utilitza avet suec de primera qualitat, extret de plantacions absolutament controlades i repoblades; i sotmès a un procés d’assecat natural que confereix al producte una total garantia de durabilitat en el temps.