Rustic fusta avet

Rustic fusta avet

Per a l’elaboració d’aquests mobles s’utilitza avet suec de primera qualitat, extret de plantacions absolutament controlades i repoblades; i sotmès a un procés d’assecat natural que confereix al producte una total garantia de durabilitat en el temps.